نویسنده = فرهاد نظریان فیروزآبادی
تعداد مقالات: 4
1. بهینه‌سازی متغیرهای انتقال ژن توسط تفنگ ژنی با انتقال ژن کدکننده‌ی موتان‌سوکراز (gtfI) به نیشکر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-33

مریم احمدی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی؛ بیژن باجلان


2. مقایسه دو روش باززایی مستقیم و غیرمستقیم در تولید برگ‌های حاوی پایه جوانه در چغندرقند

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-92

رضا شرفی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ احمد اسماعیلی


3. بررسی تأثیر هورمون و کانامایسین روی کالوس‌های گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

زیبا نظری؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ علیرضا زبرجدی


4. تاثیر دو نوع هورمون بر تولید برگ های حاوی پایه جوانه در روش باززایی مستقیم گیاه چغندرقند

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-52

میترا خادمی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی