کلیدواژه‌ها = نشانگر مولکولی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین روابط فیلوژنتیک تعدادی از ژنوتیپ‌های مرکبات شمال ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-59

10.22084/ab.2016.1789

هاجر بخشی پور میانده؛ بهروز گلعین؛ ایرج مهرگان؛ سارا سعادتمند


2. بررسی تغییرات ناشی از جهش با اتیل‌متان‌سولفونات (EMS) در لاین‌های موتانت برنج با نشانگر ISSR

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 53-61

اسدالله احمدی‌خواه؛ هدی شجائیان؛ محمد هادی پهلوانی؛ لیلا نیری پسند