کلیدواژه‌ها = گلوتنین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تنوع آللی جایگاه‌ژنی GLU-B1 در برخی از گندم‌های دوروم ایران با استفاده از نشانگر ‌STS

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-25

الهام صبوری رباط؛ محمود سلوکی؛ مسیح فروتن