کلیدواژه‌ها = آغازگر اختصاصی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Botrytis cinerea عامل کپک خاکستری توت‌فرنگی در استان کردستان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-10

ساقی یونسی بانه؛ محمد جواد سلیمانی؛ دوستمراد ظفری؛ بهمن بهرام نژاد


2. مطالعه تنوع آللی جایگاه‌ژنی GLU-B1 در برخی از گندم‌های دوروم ایران با استفاده از نشانگر ‌STS

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-25

الهام صبوری رباط؛ محمود سلوکی؛ مسیح فروتن