کلیدواژه‌ها = ISSR
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزا با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-80

الهه میرزایی دلبری؛ حمیدرضا نوریزدان؛ جعفر وطندوست؛ فرشته بیات شاه‌پرست؛ محمد آرمین


2. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های مختلف کلزا با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 37-43

سارا صفری؛ علی اشرف مهرابی