کلیدواژه‌ها = شقایق
تعداد مقالات: 2
1. خاموشی همزمان ژن‌های تبائین 6- O- دمتیلاز و کدئین O- دمتیلاز در گیاه دارویی شقایق با روش القاء ویروسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-10

پروین نوروزی مقدم؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز آبادی


2. بررسی تأثیر هورمون و کانامایسین روی کالوس‌های گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

زیبا نظری؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ علیرضا زبرجدی