کلیدواژه‌ها = نشانگر ISSR
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی QTLs مرتبط با برخی از صفات مورفولوژیکی در توتون شرقی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-19

فرامرز هوشیاردل؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی