دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-104 
6. شبیه‌سازی جمعیت اولیه (تاریخی) و تعیین صحت عدم‌تعادل پیوستگی در مطالعات شبیه‌سازی ژنومی

صفحه 45-51

حسین مهربان؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه


7. بررسی تغییرات ناشی از جهش با اتیل‌متان‌سولفونات (EMS) در لاین‌های موتانت برنج با نشانگر ISSR

صفحه 53-61

اسدالله احمدی‌خواه؛ هدی شجائیان؛ محمد هادی پهلوانی؛ لیلا نیری پسند


11. مکانیسم‌های افزایش تولید پروتئین‌های نوترکیب در کلروپلاست گیاهان

صفحه 87-97

مختار جلالی جواران؛ مژگان سلیمانی زاده؛ بابک لطیف؛ شهلا رزمی؛ ملینا یاربخت


12. شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی glomerata Peyronellaea عامل لکه برگی پیچک صحرایی در استان کردستان

صفحه 99-104

شیما باقرآبادی؛ دوستمراد ظفری؛ محمد جواد سلیمانی؛ فاطمه قبادی انور