دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-51 

مقاله پژوهشی

1. ریزافزایی گلابی وحشی گونه‌ی Pyrus syriaca

صفحه 1-8

یوسف‌علی سعادت؛ بدرالسادات موسوی؛ شیماالسادات بهشتی¬روی


4. ارزیابی چند شکلی ژن پرولاکتین در گاوهای هلشتاین و آمیخته و ارتباط آن با صفات شیر در گاوهای هلشتاین

صفحه 27-32

معصومه نظری؛ جلال رستم¬زاده؛ امیر رشیدی؛ عثمان عزیزی؛ زانا کریمی کردستانی


5. مقایسه شترهای تک¬کوهانه و دوکوهانه ایران بر اساس ژن MYF5 مرتبط با صفات رشد

صفحه 33-40

نعمت هدایت ایوریق؛ سیدرضا میرایی آشتیانی؛ محمد مرادی شهربابک


6. همسانه¬سازی و بررسی ژن‌های شبه‌سایکلوتاید در ذرت

صفحه 41-50

سمیرا ترکمن؛ بهمن بهرام¬نژاد؛ نازنین کودری


7. الگوی بیان ژن¬های درگیر در مقاومت به بیماری سپتوریوز در گندم نان

صفحه 51-59

لیلا خدائی؛ علیرضا طالعی؛ محسن مردی؛ محمدرضا نقوی؛ لاله کریمی فرساد؛ عزت¬اله صداقت¬فر