داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
احمد احمدی دانشگاه بوعلی سینا
مسعود احمدی افزادی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان.
اسدالله احمدی خواه دانشگاه شهید بهشتی
رحیم احمدوند بیوتکنولوژی - شناسایی ژن هیئت علمی
ملینا یاربخت تهران
امیر ارجمندیان
احمد ارشادی
محمد آرمین هیات علمی
علی آرمینیان دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی
علی ایزدی دربندی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشیار دانشگاه تهران
احمد اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
کسری اصفهانی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن عضو هیات علمی
علی اعلمی بیماری شناسی گیاهی هیئت علمی/دانشگاه گیلان
احمد آقایی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی - دانشگاه مراغه
رضا اقنوم بیوتکنولوژی - شناسایی ژن سازمان تحقیقات کشاورزی
مجید الداغی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-باکتری شناسی کشاورزی
جهانشیر امینی بیماری شناسی گیاهی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
سیدعلی اندی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشکده گیاهان دارویی، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
نجمه ایوبی بیماری شناسی گیاهی
فرشته بیات هیات علمی
خدیجه باقری استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
هدایت باقری دانشگاه بوعلی سینا
شیما باقرآبادی بیماری شناسی گیاهی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا.
محمد باقر باقریه نجار بیوتکنولوژی - شناسایی ژن استادیار دانشگاه گلستان
خلیل بردى فتوحى فر قارچ شناسی هیات علمی دانشگاه تهران، گروه گیاهپزشکی
علیرضا بندانی استاد گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی کرج
علی بنده حق بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشگاه تبریز
کیوان بهبودی
بهمن بهرام نژاد دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج
آرزو پاکدل ویروس شناسی گیاهی استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
عباس پاکدل متخصص ژنتیک کمی بویژه مکان یابی ژن دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی پاکدین پاریزی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن هیات علمی / پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
خسرو پیری دانشگاه بو علی سینا گروه بیوتکنولوژی
خسرو پرویزی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان
پیام پومحمدی* هیات علمی- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
سیدمحسن تقوی بیماری شناسی گیاهی دانشگاه شیراز بخش گیاهپزشکی
مسعود توحیدفر عضو هیات علمی- پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج
عیسی جبله استاد یارموسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر
فرناز جلالی بیماری شناسی گیاهی
حسین جهانیان نجف آبادی هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
زهرا جهانشیری قارچ شناسی بخش قارچشناسی انیستیتوپاستور ایران
محمد جواهری هیات علمی دانشگاه شیراز
خسرو چهری قارچ شناسی استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه
عبدالکریم چهرگانی
حمید حاتمی دانشگاه مراغه
عبداله حاتم زاده بیوتکنولوژی - شناسایی ژن استاد دانشگاه گیلان
حمید حاتمی ملکی دانشگاه مراغه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
محمد حاجی زاده ویروس شناسی گیاهی استادیار / دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
رحیم حداد هیات علمی / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
بهمن حسینی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشگاه ارومیه
رامین حسینی رابطه ملکولی میکروب - گیاه استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، قزوین
سید علی حسینی سیر دانشجوی دکتری
فرشاد حسینی شیرازی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران
سیدحسین حسینی مقدم
وحید حسینی نوه دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی کرج
رضا خاکور بیماری شناسی گیاهی گروه گیاه پزشکی. دانشگاه تبریز
مجید خالداری ژنتیک واصلاح نژاد دام
لیلا خدایی عضو هیات علمی
غلام خداکرمیان استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
پژمان خدایگان بیماری شناسی گیاهی مدرس باکتری شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مریم خضری بیماری شناسی گیاهی (عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه)
خسرو خواجه بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشگاه تربیت مدرس - بخش بیوشیمی
احمدرضا دادرس بیوتکنولوژی - شناسایی ژن مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
مهدی داوری بیوتکنولوژی - شناسایی ژن عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
رضا درویش زاده دانشگاه ارومیه
مصطفی درویش نیا هیات علمی دانشگاه لرستان
مسعود دهداری دانشگاه یاسوج دانشکده کشاورزی
مینا راستگو
حسین رامشینی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشگاه ابوریحان
فرشاد رخشنده رو عضو هیئت علمی گروه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
شهلا رزمی تهران-
حسین رستمی رابطه ملکولی میکروب - گیاه شرکت کشت و توسعه گیاهان دارویی بیستون شفا
موسی رسولی عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
خدیجه رضوی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
الهام رضوان نژاد متخصص ژنتیک کمی بویژه مکان یابی ژن مرکز تحقیقات هایتک کرمان
مسعود رنجبر مبارکه گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد زارع
ناصر زارع هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشکده کشاورزی- دانشگاه محقق اردبیلی
لیلا زارعی دانشگاه رازی
علیرضا زبرجدی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن عضوء هیات علمی دانشگاه رازی
فائزه زعفریان بیماری شناسی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی ساری
هدایت زکی زاده هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
پویا زمانی هیات علمی گروه علوم دامی
شهین زمردی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
خلیل زینلی نژاد متخصص ژنتیک کمی بویژه مکان یابی ژن دانشگاه گرگان
محمد سیاری همدان - دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا سبحانی عضو هیئت علمی
علی سپهری
محمدرضا سیدآبادی عضو هیات علمی
یوسف علی سعادت عضو هیئت علمی
قدرت اله سعیدی استاد گروه زراعت دانشگاه صنعتی اصفهان
مژگان سلیمانی زاده بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
فروغ سنجریان رابطه ملکولی میکروب - گیاه دکتری علوم سلولی و ملکولی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیسن فناوری
جهانشیر شاکرمی حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
رضا شیرزادیان بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشگاه گیلان/رئیس کارگروه فناوری زیستی دانشگاه گیلان
فرهاد شکوهی فر دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود شمس بخش ویروس شناسی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه شهریاری دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
نوح شهرآئین ویروس شناسی گیاهی عضو هیئت علمی بخش تحقیقات ویروس شناسی گیاهی-موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور-تهران
غلامرضا صالحی جوزانی رابطه ملکولی میکروب - گیاه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
سید کاظم صباغ رییس پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه
عاطفه صبوری بیوتکنولوژی - شناسایی ژن عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
مسعود صیدگر بیوتکنولوژی - شناسایی ژن مرکز تحقیقات آرتمیا
فهیمه صفدرپور بیماری شناسی گیاهی Other
علی اکبر صفری سنجانی قارچ شناسی گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محبوبه ضیائی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رضا ضرغامی پژوهشکده بیوتکنولوژی
علیرضا طالعی متخصص ژنتیک کمی بویژه مکان یابی ژن استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دوستمراد ظفری دانشیار گروه گیاه¬پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
سعید عباسی بیماری شناسی گیاهی عضو هیأت علمی دانشگاه رازی
علیرضا عباسی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا عبداللهی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
جعفر عبدالله زاده
محمد عبدلی هیئت علمی دانشگاه ملایر
علی عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
محمدرضا عظیمی مقدم دانشگاه زنجان
مختار غفاری بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشگاه ارومیه
براتعلی فاخری دانشگاه زابل
آرش فاضلی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن عضو هیئت علمی/دانشگاه ایلام
محمدحسین فتوکیان دانشگاه شاهد
محمد فرخاری متخصص ژنتیک کمی بویژه مکان یابی ژن دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محسن فرشادفر متخصص ژنتیک کمی بویژه مکان یابی ژن دانشگاه پیام نور کرمانشاه
صاحب فروتنی فر هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
حسین فلاحی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن، رابطه ملکولی میکروب - گیاه دانشگاه رازی کرمانشاه
نرگس فلاحی چرخابی بیماری شناسی گیاهی گروه کیاهپزشکی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه ابوریحان. تهرات. ایران
احمد فهادان عضو هیئت علمی
لیلا فهمیده بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه زابل-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد قادرزاده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد قدمیاری دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه گیلان
شاهرخ قرنجیک دانشگاه شاهرود
بهزاد قره یاضی ABRI کرج
عباس قمری زارع رئیس و عضو هیات علمی گروه مستقل تحقیقات زیست‌فناوری منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مهدی کاکایی متخصص ژنتیک کمی بویژه مکان یابی ژن استادیار دانشگاه پیام نور
غفار کیانی دانشگاه علوم کشاورزی ساری
مریم کاویانی هیات علمی گروه کشاورزی- علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
اورنگ کاوسی استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه زنجان
حمیدرضا کاوسی
جواد کریمی دانشیار فیزیولوژی و سم شناسی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
رویا کرمیان عضو هیات علمی
مجید کزازی دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
امیرحسین کشتکار بیوتکنولوژی - شناسایی ژن عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
دانیال کهریزی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشگاه رازی
مژگان کوثری بیوتکنولوژی - شناسایی ژن عضو هیات علمی
داود کولیوند ویروس شناسی گیاهی هیئت علمی
مسعود گماریان بیماری شناسی گیاهی هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
تهمینه لهراسبی رابطه ملکولی میکروب - گیاه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
نرگس مجتهدی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن
محمد مجیدی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن هیئت علمی
مهدی محب الدینی
ناصر محبعلی پور بیوتکنولوژی - شناسایی ژن، متخصص ژنتیک کمی بویژه مکان یابی ژن دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، گروه زراعت و اصلاح نباتات
مصطفی محقق دولت آبادی دانشگاه یاسوج
حمید محمدی قارچ شناسی هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه گیاه پزشکی
عباس محمدی بیماری شناسی گیاهی، قارچ شناسی هیات علمی، دانشگاه بیرجند
محمدرضا محمدآبادی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن معاون اداری و مالی دانشگاه بم و مدیر مسئول مجله بیوتکنولوژی کشاورزی
محمد حسین مرادی هیئت علمی دانشگاه اراک
فاطمه مرادیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
فاطمه مرادیان هیئت علمی
سیدمهدی میرحیدری بیوتکنولوژی - شناسایی ژن مرکز تحقیقات آرتمیا
رضا میر دریکوند متخصص ژنتیک کمی بویژه مکان یابی ژن دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، سرپرست معاونت پژوهش
حسین میرزایی نجفقلی بیماری شناسی گیاهی استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
سهیلا میرزائی هیات علمی- دانشگاه بوعلی سینا همدان
اصغر میرزائی اصل
حجت اله مظاهری لقب بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
رضا معالی امیری هیات علمی / پردیس کشاورزی کرج
اسعد معروفی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
حسین معصومی ویروس شناسی گیاهی هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اسد معصومی اصل دانشگاه یاسوج-دانشکده کشاورزی-گروه زراعت واصلاح نباتات
ناصر معینی نقده استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
بهرام ملکی زنجانی دانشگاه زنجان
مریم ملک محمدی
علی اشرف مهرابی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن عضو هیئت علمی/دانشگاه ایلام
مهدی مهرابی کوشکی بیماری شناسی گیاهی هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه گیاه پزشکی
زهرا موحدی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ملایر
امیر موسوی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک، تهران
سیدسعید موسوی متخصص ژنتیک کمی بویژه مکان یابی ژن عضو هیئت علمی
سنبل ناظری دانشگاه بوعلی سینا
صفورا ناهیدان استادیار گروه خاکشناسی (بیولوژی خاک)، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
علی نبی پور متخصص ژنتیک کمی بویژه مکان یابی ژن معاونت برنج کشور
سید محسن نساج حسینی ویروس شناسی گیاهی معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان گیلان
فرهاد نظریان فیروزآبادی دانشگاه لرستان
شهرام نعیمی بیماری شناسی گیاهی هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، آزمایشگاه تحقیقات کنترل بیولوژیک آمل
جعفر نیکان ویروس شناسی گیاهی عضو هیئت علمی
سعید نواب پور دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی نورآئین متخصص ژنتیک کمی بویژه مکان یابی ژن گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
حمیدرضا نوریزدان متخصص ژنتیک کمی بویژه مکان یابی ژن هیات علمی استادیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
مجید نوروزی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشگاه تبریز
فرانک هادی بیوتکنولوژی - شناسایی ژن دانشگاه لرستان
محمدطاهر هرکی‌نژاد استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
مرتضی یوسف زادی دانشگاه هرمزگان