تکثیر درون شیشه¬ای قارچ¬های میکوریز آربوسکولار با به¬کارگیری گیاه کامل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاوزی، دانشگاه تبریز. تبریز

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاوزی، دانشگاه تبریز. تبریز

چکیده

جدید ترین تکنیک برای تکثیر قارچ­های میکوریز آربوسکولار(AM) ، استفاده از ریشه­های تراریخته با T-DNA در کشت بافت درون شیشه­ای به­عنوان میزبان و بستر تکثیر قارچ می­باشد. علی­رغم توسعه فراوان این روش در سال­های اخیر، فقدان بخش فتوسنتز کننده در گیاه میزبان سوال­هایی را در مورد طبیعی بودن این رابطه مطرح ساخته است. بدین­منظور، طرح پژوهشی حاضر با هدف به­کار گیری گیاه کامل دارای بخش سبز به جای ریشه تراریخته در کشت درون شیشه­ای قارچ­های AM به اجرا در آمد. از گیاهان تره فرنگی، شبدر قرمز و یونجه به­عنوان میزبان و قارچ AM گونه Glomus intraradices استفاده شد. محیط کشت MSR فاقد ساکارز و ویتامین­ها به­عنوان بستر کشت مورد استفاده قرار گرفت. اسپورها و ریسه­های به­دست آمده از کشت درون شیشه­ای با ریشه­های تراریخته به­عنوان مایه قارچی استفاده شد. نتایج نشان­داد که رشد و توسعه ریشه و استقرار هم­زیستی میکوریزی در حضور گیاهان شبدر قرمز و یونجه و در این سیستم بهتر بوده و توانست منجر به تولید و تکثیر قارچ شود. هرچند در این روش تعداد اسپور به­وجود آمده و مقدار ریسه تولیدی کمتر از روش ریشه تراریخته بود ولی اسپورها در شرایط طبیعی تشکیل شده بودند. استقرار موفقیت آمیز قارچ­های میکوریزی در ریشه گیاه کامل (دارای بخش سبز) در شرایط درون شیشه­ای، از دیگر یافته­های ارزشمند این پژوهش است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In vitro Propagation of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Using Whole Plant

نویسندگان [English]

  • Nasser Aliasgharzad 1
  • Hassan Rezaei Beyrami 2
1 Professor Soil Science Department, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz
2 Former M.Sc. student, Soil Science Department, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz
چکیده [English]

Root tissue culture using T-DNA transformed roots together with AM spores is a new technique which has recently been used for in vitro propagation of these fungi. Despite the importance of this technique, some doubtful points are involved: (1) lack of photosynthetic organ, (2) incomplete balance between source and sink, (3) presence of sucrose in the medium and lack of hormonal balance in host plant, which might affect the plant-fungus relationship. In this study, the whole plant system with photosynthetic part, instead of transformed root, was used for in vitro culture of AM. Alfalfa, clover and leek were used as host plants and Glomus intraradices was the AM species.  MSR medium without sucrose and vitamins was used as substrate for seedling growth. AM spores and hyphae obtained from in vitro culture by transformed roots were applied to the medium in closely contact with fine root system. The top plant was oriented into PVC tube attached vertically to the top plate. Results revealed that the development and establishment of AM were better in alfalfa and clover grown in plates harboring PVC tube as protective device against desiccation and contamination. Although, the number of spores and hyphal growth obtained in this system were lower than that of transformed root system, but the spores were formed in natural condition. In plate method lacking protective tube, the plants died after two weeks, due to higher evapo-transpiration and water depletion in the medium. Microbial contamination, in some extent, was also occurred in latter system. The techniques used in this study are addressed in details.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbuscular fungi
  • In vitro culture
  • Hormonal balance
  • Transformed root
  • Inoculums