- نوع اعتبار علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)  
- توالی انتشار دوفصلنامه  
- نوع داوری دوسو ناشناس  
- زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی)  
- نوع انتشار چاپی و الکترونیکی  
- نوع دسترسی رایگان (تمام متن)  
- هزینه بررسی و انتشار دارد  

 


 

    توجه
   تمامی مقالات ارسالی به نشریه فنآوری زیستی در کشاورزی قبل از ورود به فرآیند داوری از 
   طریق نرم‌افزارهای مشابه‌یاب بررسی خواهند شد.

 

 

                                   
شماره جاری: دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-62 

مقاله پژوهشی

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گلابی با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره (SSR)

صفحه 1-9

10.22084/ab.2022.23784.1459

امید اسدالهی؛ عبداله احتشام نیا؛ سید حسام الدین حجازی؛ حمید عبدالهی


اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی تجاری گیاه زینتی کالادیوم (Caladium bicolor)

صفحه 27-34

10.22084/ab.2022.24127.1461

الهه هاشمی دهکردی؛ مهدی جابری؛ گل اندام شریفی؛ پژمان آزادی


جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده علف‌کش بنتازون از مزارع لوبیا شهرستان سلسله

صفحه 35-42

10.22084/ab.2022.25387.1473

فرهاد بهرامی؛ عبدالرضا احمدی؛ حسین میرزایی نجفقلی؛ سیدمحسن سهرابی