- نوع اعتبار علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)  
- توالی انتشار دوفصلنامه  
- نوع داوری دوسو ناشناس  
- زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی)  
- نوع انتشار چاپی و الکترونیکی  
- نوع دسترسی رایگان (تمام متن)

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-100 

2. پاسخ آنتی‌اکسیدانی لیموترش نسبت به باکتری Xanthomonas citri subsp. citri

صفحه 9-17

حسین میرزایی نجفقلی؛ سعید طریقی؛ مرتضی گلمحمدی؛ پریسا طاهری


4. بررسی ارتباط ژن‌های Hd5 و Hd6 با زمان خوشه‌دهی در ارقام محلی و اصلاح شده برنج

صفحه 29-37

لیلا نیری پسند؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ اسدالله احمدی‌خواه؛ محمدرضا عظیمی مقدم


8. ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزا با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

صفحه 73-80

الهه میرزایی دلبری؛ حمیدرضا نوریزدان؛ جعفر وطندوست؛ فرشته بیات شاه‌پرست؛ محمد آرمین


9. اثر ضدباکتریایی عصاره الکلی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر چهار سویه باکتری بیماری‌زا در انسان

صفحه 81-86

بتول زارعی؛ دانیال کهریزی؛ طیب سیفی؛ راحیل موحدی؛ متین قاهری؛ الهام کاظمی