راهنمای نگارش و تنظیم مقاله

راهنمای تهیه و تنظیم مقاله جهت مجله فنآوری زیستی در کشاورزی

 مجله  فن آوری زیستی در کشاورزی مقالات تحقیقی تنظیم شده به صورت مقاله کامل، مقاله کوتاه و گزارش های کوتاه علمی و نیز مقالات مروری تهیه شده در تمامی زمینه های زیست فن آوری در تحقیقات کشاورزی و علوم وابسته مانند نشانگرهای مولکولی، کشت بافت و سلول، مهندسی ژنتیک، ژنومیکس، پروتومیکس و موضوعات مشابه را  جهت بررسی و چاپ می پذیرد. راهنمای تهیه مقاله برای ارائه به مجله در قسمت ذیل آمده است. لطفا از ارسال مقاله قبل از تطبیق آن با راهنمای تهیه مقاله اکیدا خودداری نمایید.  این راهنمای نگارش در سایت دانشگاه بوعلی سینا (www.basu.ac.ir)، لینک مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه،نشریه فن آوری زیستی در کشاورزی در دسترس است.

 1- مقاله هایی که برای چاپ در مجله فن آوری زیستی در کشاورزی ارسال می­گردد.  باید نتیجه تحقیقات در زمینه زیست
فن آوری در تحقیقات کشاورزی و یا علوم وابسته به آن بوده و قبلا چاپ نشده باشند. مقالات مذکور همچنین نباید همزمان جهت چاپ به مجلات دیگر ارسال گردیده باشد. 

 2- ارسال الکترونیکی مقاله باعث تسهیل در ارائه مقاله، سرعت بخشیدن به مراحل داوری و بررسی و امکان پیگیری (Tracking)  آن می شود. ارائه مقاله باید به طریق الکترونیکی و در قالب  فایل word و pdf   صورت گیرد شکل ها می توانند در محیط الکترونیکی word قرار داده شده  و یا به طور جداگانه بصورت  یکی از فرمت های :  .(eps) EPS، (.tif) TIFF، (.jpg) JPEG، (gif) GIF  ارائه شود.

 3- مقاله باید دارای متن کامل فارسی و چکیده انگلیسی باشد.

 4- تمامی صفحات مقاله باید به صورت double-spaced در اندازه A4 و با حاشیه 3 سانتی متر از چهار طرف ارائه گردد. صفحه اول یا صفحه عنوان فقط به عنوان و مشخصات مقاله اختصاص دارد و از بالا به پایین شامل قسمت های زیر است: 

عنوان کامل مقاله به فارسی

عنوان کامل مقاله به انگلیسی

اسامی کامل و مرتبه علمی [مربی، استادیار، دانشیار و استاد (آموزشی و یا پژوهشی) ] نویسندگان به ترتیب

آدرس کامل نویسندگان به ترتیب

محل انجام تحقیق و در صورت استخراج مقاله از پایان نامه، نام استاد و یا  اساتید راهنما ذکر شود

نام و نام خانوادگی مسئول مکاتبه مقاله

شماره تلفن (محل کار و همراه )، دورنگار و پست الکترونیکی مسئول مکاتبه

 5- متن مقاله باید با برنامه Word، عنوان مقاله با قلم نازنین سیاه و اندازه قلم 16 (در متن انگلیسی Times، Bold، Pt.13)، اسم (اسامی) نویسنده یا نویسندگان با قلم نازنین سیاه و اندازه قلم 12 (در متن انگلیسی Times، Bold، Pt.10)، محل تحقیق و متن مقاله با قلم نازنین معمولی و اندازه قلم 12 ( در متن انگلیسی Times، Pt. 10 ) و حاشیه 3 سانتی متر از چهار طرف تهیه شده و تمامی صفحات مقاله پشت سر هم شماره گذاری گردد.

 6- عنوان مقاله باید کوتاه و رسا باشد و در بالا و وسط صفحه اول مقاله نوشته شود. ترجمه انگلیسی آن نیز باید  زیر عنوان فارسی نوشته شود.

 7- چنانچه مقاله خلاصه و یا قسمتی از پایان نامه کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری باشد، لازم است موضوع در پاورقی صفحه اول متن فارسی با قید نام دانشگاه مربوطه منعکس گردد.

 8- در پاورقی صفحات اول متون فارسی و انگلیسی،  نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) و نام موسسه محل تحقیق باید به ترتیب نوشته و شماره دهی شود و  مسئول مکاتبه و نشانی الکترونیکی وی مشخص گردد. چنانچه مقاله بیش از یک نفر نویسنده داشته باشد، باید نام مسئول مکاتبه ( Corresponding author) با گذاشتن ستاره ای روی آن مشخص  گردد.

 9- چکیده مقاله باید شامل مطالب مهم یافته های تحقیق باشد و حتی الامکان از 150 کلمه تجاوز نکند. ضروری است نویسنده (نویسندگان) در پایان چکیده فارسی و انگلیسی، حداکثر پنج  واژه کلیدی (Key words) را درج نمایند و صرفا از واژه هایی استفاده کنند که در عنوان از آنها استفاده نشده باشد.

 10- متن مقاله با زیر عنوان های درجه یک شامل مقدمه (بررسی منابع)، مواد و روش ها، نتایج، بحث و منابع تنظیم شود. نتایج و بحث می توانند در هم ادغام شوند. در صورتی که لازم باشد از شخص یا سازمانی تشکر شود، متن آن با زیر عنوان درجه یک سپاسگزاری بعد از بحث (نتایج و بحث) آورده می شود.

 11- زیر عنوان های درجه یک و درجه دو در سطر جداگانه قرار می گیرند، در حالی که زیر عنوان های درجه سه در سطر جداگانه قرار نگرفته و مطلب با دو نقطه از آن جدا می شود.

 12- برای اوزان و مقادیر از سیستم متریک استفاده شود. ارقام و اعداد مربوط به اوزان و مقادیر در صورتی که درآغاز جمله بیایند باید با حروف نوشته شوند. ارقام یک رقمی در هر حال باید با حروف نوشته شود.

 13- در عنوان مقاله وچکیده به استثنای مقیاس های استاندارد نباید از کلمات اختصاری استفاده کرد. لطفا برای نوشتن اختصارات از 

  (.3rd ed و CBE Style Manual (American Institute of Biological Science بهره گیری نمایید.

 14- اسامی علمی باید با حروف ایتالیک نوشته شوند. اسامی علمی در عنوان و چکیده بدون نام مصنف ولی در متن مقاله، آنجا که برای اولین بار می آید با مصنف نوشته می شود. نام علمی در صورت تکرار بدون مصنف و نام جنس با حرف اول آن (حرف بزرگ) و یک نقطه نوشته می شود. بدیهی است نام مصنف طبق قواعد مربوط خلاصه نوشته می شود.

 15- استفاده از جدول وقتی مجاز است که نتوان اطلاعات به دست  آمده (نتیجه) را به راحتی در متن آورد. عنوان جدول باید گویا باشد به نحوی که نیاز نباشد به متن مراجعه شود. اعداد جدول حتی الامکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد. اختصارات و علائم متن جدول را می توان با زیر نویس روشن کرد. در جدول فقط از خطوط افقی استفاده شود. عنوان بالای جدول با دو خط نزدیک به هم به فاصله تقریبی یک میلی متر از بقیه قسمتهای جدول جدا گردد. اعداد و ارقام و مطالب جدول نباید در متن مقاله تکرار شده باشد. ابعاد جداول باید طوری تنظیم شوند که در یک صفحه مجله (طولی یا عرضی) جا بگیرد. جداول باید در صفحات جداگانه در انتهای متن مقاله آورده شود. عنوان جدول و شکل باید در بالای جداول و اشکال به دو زبان فارسی و انگلیسی آورده شود. عنوان جدول و شکل باید کامل و گویا و بیانگر مناسبی (self-explanatory) از آن باشد . اسامی علمی در عنوان جدول و شکل به صورت کامل ارائه شود.

 16- تصاویر باید اصلی (Original)، واضح و سیاه وسفید باشند. در صورت ضرورت و در موارد خاص استفاده از عکس های رنگی نیز امکان پذیر خواهد بود. ترسیم ها باید اصلی بوده و روی کاغذ با مرکب چین کشیده شوند. نگاره های رسم شده با کامپیوتر باید دارای خطوط پیوسته و پر رنگ باشند. نام نویسنده و شماره عکس یا نگاره باید با مداد نرم در پشت آن نوشته شود. شرح عکس ها در صفحه جداگانه تایپ شود.

 17- ترجمه انگلیسی عنوان و زیر عنوان های جداول  و شرح شکل ها و نگاره ها باید  در زیر نوشته فارسی آنها درج شود، به طوری که  اطلاعات جداول و شکل ها قابل استفاده خوانندگان انگلیسی زبان نیز باشد.

 18- در متن فارسی هنگام ارجاع مطلبی، نام نگارنده خارج از پرانتز قرار می­گیرد. اگر چه در قسمت منابع تمامی منابع فارسی با حروف انگلیسی درج می شوند، مانند: در این مورد ظفری (1388) نوشته است........ در مورد منابع غیر فارسی، برای بار اول نام نگارنده با حروف فارسی شکسته همراه با حروف انگلیسی داخل پرانتز درج شود. مثال: مولیس (Mulis 1993 ) معتقد است. . . . . . و برای دفعات بعدی فقط با حروف فارسی شکسته  درج شود. مثال: نظریه مولیس (1993)  نیز این نتیجه را تایید می کند. چنانچه منابعی که در متن مقاله به آنها اشاره می شود دو نگارنده داشته باشند، اسامی هر دو نگارنده ذکر می شود (در منابع غیر فارسی بین دو اسم & گذاشته می شود. مانند Wu & Lee 2000) و چنانچه بیش از دو نگارنده داشته باشند فقط نام نگارنده اول و در ادامه با ذکر عبارت "و همکاران برای نگارندگان فارسی  (.et al)  برای نگارندگان انگلیسی درج شود ولی در فهرست منابع مورد استفاده نام کلیه نگارندگان منظور می گردد.

 19- در متن انگلیسی مقاله، عنوان مقاله و اسم (اسامی) نویسنده (نویسندگان ) همیشه با حروف بزرگ تایپ می­شوند.

 20- در قسمت منابع علمی (References)، فقط کتب و مقاله هایی که مورد استفاده نویسنده (نویسندگان) قرار گرفته ذکر می­گردد. منابع بر حسب حروف الفبای نام خانوادگی مولفان تنظیم شده و در آخر متن انگلیسی می آید. حرف اول نام مولف نام مولف (مولفان) با حروف بزرگ انگلیسی نوشته شود. هر منبع علمی باید شامل نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار، عنوان مقاله (یا کتاب)، نام مجله (یا ناشر)، شماره جلد و صفحات مقاله (یا تمام صفحات کتاب) طبق نمونه های زیر با شد:

1-20- مثال در مورد مقاله های مندرج در مجله ها:

Johnson, H. W., Robinson, H. F. and Comstock, R. E. 1955. Estimates  of genetic and environmental variability in soybeans. Agronomy Journal, 47:314-318.

2-20- مثال در مورد کتاب تالیف شده:

Hartl, D. L. and Clark, A. G. 2007. Principles of population Genetics. Sinauer Associates, 565 pp.

3-20- مثال در مورد نوشته های نویسندگان مختلف جمع آوری شده در یک کتاب که توسط یک یا چند نفر ویرایش شده:

Brown, A. H. D., Burdon, J. J. and Jarosz, A. M. 1989. Isozyme analysis of  plant mating systems. In Soltis, G. E. and Soltis, P. S. ( eds). Isozyme in Plant Biology, pp.73-105

4-20- مثال در مورد گزارش­هایی که به صورت  چکیده (Abstract)  یا مقاله کامل در مجموعه مقالات کنگره ها و سمینارها به چاپ رسیده باشد:

Bousquet, J., Strasuss, Sh. H., Doerksen, A. H. and Price, R. A. 1992. Extensive variation in evolutionary rate of rbcL gene sequences among seed plant. Procceding of National Academy of Sciences USA, 89: 7844-7848.

5-20- گزارش های داخلی موسسات، گزارش های  چاپ نشده و گزارش های سالانه قابل ذکر در فهرست منابع مورد استفاده نمی باشند. به مکاتبات شخصی فقط در متن مقاله می توان اشاره کرد (در این صورت فتوکپی مکاتبات باید پیوست مقاله شود).

 21- در مورد نام نشریات که یک کلمه ای است، تمام حروف آن در منابع علمی نوشته شود  اگر نام نشریات بیش از یک کلمه باشد (مانند Journal of Biotechnology) باید تمامی کلمات به طور کامل نوشته شود.

 

قابل توجه نویسندگان: 

 

تمامی مقالات ارسالی به نشریه فنآوری زیستی در کشاورزی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم‌افزارهای مشابه‌یاب بررسی خواهند شد.

 

در صورت وجود هر گونه سوال می توانید مستقیما با دفتر مجله با آدرس زیر تماس حاصل فرمایید:

 

همدان، خیابان چهار باغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی، معانت پژوهشی دانشگاه، دفتر مجلات علمی- پژوهشی دانشکده کشاورزی

کد پستی : 6517838695

پست الکترونیکی:   Agribio@basu.ac.ir و Agric_research@yahoo.com