اهداف و چشم انداز

مقاله‌هایی که برای چاپ در مجله فنآوری زیستی در کشاورزی ارسال می­‌گردد.  باید نتیجه تحقیقات در زمینه زیست فنآوری در تحقیقات کشاورزی و یا علوم وابسته مانند نشانگرهای مولکولی، کشت سلول، مهندسی ژنتیک، ژنومیکس، پروتومیکس و موضوعات مشابه به آن باشد.