درباره نشریه

مجله  فنآوری زیستی در کشاورزی مقالات تحقیقی تنظیم شده به‌صورت مقاله کامل، مقاله کوتاه و گزارش‌های کوتاه علمی و نیز مقالات مروری تهیه شده در تمامی زمینه‌های زیست فنآوری در تحقیقات کشاورزی و علوم وابسته مانند نشانگرهای مولکولی، کشت بافت و سلول، مهندسی ژنتیک، ژنومیکس، پروتومیکس و موضوعات مشابه را  جهت بررسی و چاپ می‌پذیرد. این مجله براساس نامه شماره 2052/11/3 مورخ 8/12/88 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به­‌صورت دو فصل­نامه علمی پژوهشی و در ادامه مجله پژوهش کشاورزی منتشر می­‌شود و طی نامه شماره 22140/ا.ب مورخ 8/10/88 ISC و دارای ضریب تاثیر می‌­باشد.