اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 422
تعداد پذیرش 92
تعداد عدم پذیرش 206
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 158

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 175
تعداد مشاهده مقاله 308621
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 188668
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 77 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 246 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 837 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 157 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 73 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 231 روز
درصد پذیرش 22 %