ویژگی¬های مورفولوژیکی و مولکولی دو گونه Phoma جدا شده از علف¬های هرز Taraxacum officinale و Chenopodium murale

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ¬التحصیل کارشناسی ارشد بیماری¬شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشیار گروه گیاه¬پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 کارشناس، شرکت سینا ریز تِک، همدان

چکیده

به­منظور شناسایی قارچ­های مرتبط با علف­های هرز در استان همدان طی فصل­های بهار و تابستان 1388 از مناطق مختلف استان نمونه­برداری شد. در بین نمونه­های جمع­آوری شده، پنج جدایه قارچ مربوط به گل قاصد وحشی (Taraxacum officinale) و سه جدایه مربوط به غازپا (Chenopodium murale) بر اساس مشخصات ریخت­شناسی و توالی­یابی نواحی ITS از ژن rDNA به­ترتیب به­عنوان Phoma herbicola و Phoma medicaginis var. medicaginis شناسایی شدند. این گونه­های قارچی برای اولین بار از روی این میزبان­ها در دنیا گزارش می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular and Morphological Chracterestics of Two Phoma Species Iolated from Taraxacum officinale and Chenopodium murale

نویسندگان [English]

  • Parisa Razaghi 1
  • Dostmorad Zafari 2
  • Mahmood Bahador 3
1 M.Sc student , Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamadan
2 Associate Professor respectively, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamadan
3 Sina Riz Tec Co, Hamadan
چکیده [English]

In order to identify  fungi associated with weeds in Hamedan Province, samples were collected from different geographic regions during spring and summer in 2009. Species were identified using morphological characteristics and sequences of ITS regions (ITS1, ITS2, 5.8S gene) of ribosomal DNA. Five isolates related to Taraxacum officinale and three isolates related to Chenopodium murale were identified as Phoma herbicola and  Phoma medicaginis var medicaginis, respectively. This is the first report of Phoma herbicola on Taraxacum  officinale and Phoma medicaginis var medicaginis on Chenopodium murale in the World.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ITSsequences
  • Weeds
  • Hamedan