تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از قارچ Fusarium oxysporum جدا شده از نخود (Cicer arietinum)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

2 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

3 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد

چکیده

یکی از اهداف مهم نانوفناوری توسعه‌ی روش‌های ایمن، سازگار با محیط زیست و کم هزینه برای تولید نانوذرات است و قارچ‌ها به علت ترشح مقادیر زیاد آنزیم و پروسه‌های پایین دست آسان‌تر گزینه‌های مناسبی برای این انتخاب می‌باشند. هدف از این مطالعه تولید خارج سلولی نانوذرات نقره با استفاده از جدایه‌های قارچ Fusarium oxysporum جدا شده از نخود بود. برای این منظور 15 جدایه از قارچ مورد بررسی قرار گرفت. عصاره‌ی سلولی قارچ پس از تیمار با محلول 3-10 مولار نیترات نقره، از بی‌رنگ به قهوه‌ای تغییر یافت که اولین نشانه مبنی بر تشکیل نانوذرات نقره می‌باشد. پس از تولید نانوذرات نقره در مخلوط واکنش، بررسی‌های بیشتر با استفاده از روش‌های اسپکتروفتومتر UV-Vis، XRD و FTIR انجام شد. داده‌های اسپکتروفتومتر وجود پیک در 420 نانومتر را نشان داد که مختص نانوذرات نقره است. طیف‌سنجی هر 24 ساعت یک بار به‌مدت چهار روز ادامه یافت تا در نهایت جدایه F3 که طی این مدت بیش‌ترین جذب و پایداری را از خود نشان داده بود به‌عنوان جدایه‌ی برتر انتخاب و آزمایش‌های تکمیلی روی آن انجام شد. پهن‌شدگی باندها در الگوی XRD بر اندازه‌ی کوچک نانوذرات دلالت داشت. آنالیز FTIR پایداری نانوذرات تولید شده توسط بیومولکول‌ها تا پنج ماه پس از شروع واکنش را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biosynthesis of Silver Nanoparticles Using Fusarium oxysporum Isolated from Pea (Cicer arietinum)

نویسندگان [English]

  • Afsane Ghabouli 1
  • Soheila Mirzaei 2
  • Mostafa Darvishnia 3
1 MSc Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina Uinversity, Hamedan
2 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina Uinversity, Hamedan
3 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Lorestan Uinversity, Khoramabad
چکیده [English]

In recent years there has been an increased interest to use microorganisms as bionanofactories in nanoparticles synthesis. Secreting high amount of proteins, fungi have advantages over other microorganisms. In the present study 15 Fusarium oxysporum isolates from pea were used for the extracellular biosynthesis of silver nanoparticles. After the addition of AgNo3 solution (final concentration 10-3M), the crude cell filtrate of F. oxysporum changed from colorless to brown color indicating the formation of silver nanoparticles (AgNPs). Aliquots of the cell filtrate were removed and subjected to UV-vis spectroscopy at different time intervals to confirm the formation and stability of AgNPs. Nanoparticles showed an absorption peak at 420nm in UV-visible spectrum corresponding to the Plasmon resonance of AgNPs. Further analysis was carried out by X-ray diffraction (XRD) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Broadening the XRD peaks denote the small size of AgNPs. FTIR analysis confirmed the stability of AgNPs by biomolecules capping agents even 5 months after their production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles
  • Extracellular biosynthesis
  • XRD
  • FTIR
  • Fusarium oxysporum
Ahmad, A., Mukherjee, P., Senapati, S., Mandal, D., Khan, M. I., Kumar, R. and Sastry, M. 2003. Extracellular biosynthesis of silver nanoparticles using the fungus Fusarium oxysporum. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 28(4): 313-318.

Basavaraja, S., Balaji, S., Lagashetty, A., Rajasab, A. and Venkataraman, A. 2008. Extracellular biosynthesis of silver nanoparticles using the fungus Fusarium semitectum. Materials Research Bulletin, 43(5): 1164-1170.

Bhainsa, K. C. and D'souza, S. 2006. Extracellular biosynthesis of silver nanoparticles using the fungus Aspergillus fumigatus. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 47(2): 160-164.

Chudasama, B., Vala, A. K., Andhariya, N., Mehta, R. and Upadhyay, R. 2010. Highly bacterial resistant silver nanoparticles: synthesis and antibacterial activities. Journal of Nanoparticle Research, 12(5): 1677-1685.

Dar, M. A., Ingle, A. and Rai, M. 2013. Enhanced antimicrobial activity of silver nanoparticles synthesized by Cryphonectria sp. evaluated singly and in combination with antibiotics. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 9(1): 105-110.

Durán, N., Marcato, P. D., Alves, O. L., De Souza, G. I. and Esposito, E. 2005. Mechanistic aspects of biosynthesis of silver nanoparticles by several Fusarium oxysporum strains. Journal of Nanobiotechnol, 3(8): 1-7.

Durán, N., Marcato, P. D., De Souza, G. I., Alves, O. L. and Esposito, E. 2007. Antibacterial effect of silver nanoparticles produced by fungal process on textile fabrics and their effluent treatment. Journal of Biomedical Nanotechnology, 3(2): 203-208.

Gajbhiye, M., Kesharwani, J., Ingle, A., Gade, A. and Rai, M. 2009. Fungus-mediated synthesis of silver nanoparticles and their activity against pathogenic fungi in combination with fluconazole. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 5(4): 382-386.

Ghaseminezhad, S. M., Hamedi, S. and Shojaosadati, S. A. 2012. Green synthesis of silver nanoparticles by a novel method: Comparative study of their properties. Carbohydrate Polymers, 89(2): 467-472.

Huang, J., Li, Q., Sun, D., Lu, Y., Su, Y., Yang, X. and He, N. 2007. Biosynthesis of silver and gold nanoparticles by novel sundried Cinnamomum camphora leaf. Nanotechnology, 18(10): 105-104.

Ingle, A., Rai, M., Gade, A. and Bawaskar, M. 2009. Fusarium solani: a novel biological agent for the extracellular synthesis of silver nanoparticles. Journal of Nanoparticle Research, 11(8): 2079-2085.

Korbekandi, H., Ashari, Z., Iravani, S. and Abbasi, S. 2013. Optimization of biological synthesis of silver nanoparticles using Fusarium oxysporum. Iranian Journal of Pharmaceutical Research: IJPR, 12(3): 289.

Krishnaraj, C., Ramachandran, R., Mohan, K. and Kalaichelvan, P. 2012. Optimization for rapid synthesis of silver nanoparticles and its effect on phytopathogenic fungi. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 93: 95-99.

Kumar, S. A., Abyaneh, M. K., Gosavi, S., Kulkarni, S. K., Pasricha, R., Ahmad, A. and Khan, M. 2007. Nitrate reductase-mediated synthesis of silver nanoparticles from AgNO3. Biotechnology Letters, 29(3): 439-445.

Kumar, R. R., Priyadharsani, K. P. and Thamaraiselvi, K. 2012. Mycogenic synthesis of silver nanoparticles by the Japanese environmental isolate Aspergillus tamarii. Journal of Nanoparticle Research, 14(5): 1-7.

Li, G., He, D., Qian, Y., Guan, B., Gao, S., Cui, Y. and Wang, L. 2011. Fungus-mediated green synthesis of silver nanoparticles using Aspergillus terreus. International Journal of Molecular Sciences, 13(1): 466-476.

Mandal, D., Bolander, M. E., Mukhopadhyay, D., Sarkar, G. and Mukherjee, P. 2006. The use of microorganisms for the formation of metal nanoparticles and their application. Applied Microbiology and Biotechnology, 69(5): 485-492.

Mohanpuria, P., Rana, N. K. and Yadav, S. K. 2008. Biosynthesis of nanoparticles: technological concepts and future applications. Journal of Nanoparticle Research, 10(3): 507-517.

Mohammadian, A., Shojaosadati, S. and Habibi-Rezaee, M. 2007. Fusarium oxysporum mediates photogeneration of silver nanoparticles. Scientia Iranica, 14(4): 323-326.

Natarajan, K., Selvaraj, S. and Murty, R. V. 2010. Microbial production of silver nanoparticles. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 5(1): 135-140.

Parashar, V., Parashar, R., Sharma, B. and Pandey, A. C. 2009. Parthenium leaf extract mediated synthesis of silver nanoparticles: a novel approach towards weed utilization. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 4(1): 45-50.

Raudabaugh, D. B., Tzolov, M. B., Calabrese, J. P. and Overton, B. E. 2013. Synthesis of Silver Nanoparticles by a Bryophilous Rhizoctonia species. Nanomaterials and Nanotechnology, 3. https://doi.org/10.5772/56207.

Sadowski, Z., Maliszewska, I., Grochowalska, B., Polowczyk, I. and Kozlecki, T. 2008. Synthesis of silver nanoparticles using microorganisms. Materials Science-Poland, 26(2): 419-424.

Sundaramoorthi, C., Kalaivani, M., Mathews, D., Palanisamy, S., Kalaiselvan, V. and Rajasekaran, A. 2009. Biosynthesis of silver nanoparticles from Aspergillus niger and evaluation of its wound healing activity in experimental rat model. International Journal of Pharmatech Research, 1: 1523-1529.

Sangappa, M. and Thiagarajan, P. 2012. Mycobiosynthesis and characterization of silver nanoparticles from Aspergillus niger: a soil fungal isolate. International Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma Research, 1: 282.

Sharma, S., Ahmad, N., Prakash, A., Singh, V. N., Ghosh, A. K. and Mehta, B. R. 2010. Synthesis of crystalline Ag nanoparticles (AgNPs) from microorganisms. Materials Sciences and Applications, 1: 1-7.

Thakkar, K. N., Mhatre, S. S. and Parikh, R. Y. 2010. Biological synthesis of metallic nanoparticles. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 6(2): 257-262.